Sollefteå Nämndemannaförening

Årsmöte 2016

Föreningens årsmöte hölls på Tingshuset i Sollefteå den 25 februari. Denna vackra byggnad som ritades av Folke Zettervall i början av 1900-talet är idag byggnadsminne och har flera gånger uppmärksammats som en av de märkligaste och vackraste tingshusen i Sverige. Eftersom det vid sekelskiftet fanns ett stort intresse för det nordiska och nationella kulturarvet är det inte konstigt att Folke Zettervall fick inspiration från historiska förebilder och han lät uppföra Tingshuset med Vikingatiden som förebild, vilket märks tydligt inte bara inne i den gamla gedigna tingssalen, som har takbjälkar dekorerade meddrakhuvuden, utan även på utomhusfasaden. Två stora stenar huggna i granitmed runliknande textslingor möter de som går in i tingshuset.

Ordföranden Kerstin Svensson hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet. Speciellt inbjuden var rådman Magnus Wiklund. Till mötesordförande valdes Bertil Falkerby, en före detta nämndeman, som med van hand höll i mötet. Kassören redogjorde för ekonomin, som är tämligen god. Ordföranden gick igenom och kompletterade verksamhetsberättelsen. Utöver fyra protokollförda möten har föreningens medlemmar inbjudits att åka på studiebesök på Saltvik, vilket var mycket givande. Vidare inbjöds medlemmarna att se filmen ”Trevligt Folk”, som ett led i att motverka främlingsfientlighet.Ordföranden deltog i kongressen, som anordnas av NRF – Nämndemännens riksförbund vart 4:e år. År 2015 träffades ordförandena i Örebro. Vi som var på Kongressen fick igenom ett stort antal motioner och en hel del drastiska förändringar blev följden, vilket var bra. Den slimmade organisationen innebär att ekonomin kommer i ett bättre läge. Kongressen bytte även namn till stämma och kommer att hållas vartannat år i Stockholm under en dag.

Styrelsens sammansättning 2016: Ordförande Kerstin Svensson, kassör Ulf Lhådö, sekreterare Ulla Karlsson, styrelseledamöter Ulrika Bergman och Kerstin Tåqvist.
Styrelsen lämnade några förslag på verksamheten 2016 bl.a Besök på ”Vita Villan”, Information från immigrationsverket och/eller polisens verksamhet, föreningens 40-års jubileum ev på Österåsen med någon föreläsare. Medlemmarna är välkomna att lämna förslag. Den 18 april kommer en kriminolog att berätta om hedersmord, stalking m.m.

Efter sedvanliga förhandlingar beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Därefter berättade rådman Magnus Wiklund vid Tingsrätten i Härnösand om säkerheten vid domstolarna, om ungdomsmål och om en delvis ny organisation från årsskiftet och vi fick ställa frågor. Många intressanta frågor och svar blev det. Därefter gick vi in i den stora, majestätiska tingssalen och drack kaffe. Ett extra stort tack till sekreteraren, som hade gjort enfantastiskt god smörgåstårta. Vid kaffet avtackades nämndeman Monica Dahlin för lång och trogen tjänst med diplom, blommor och presentkort. Monica har varit en tillgång för föreningen.
Kerstin Svensson

Endast för administratörer