Sollefteå Nämndemannaförening

A-K Hasselborg, kriminolog

Föreläsning av kriminolog Anna-Karin Hasselborg

– Hedersrelaterat våld
– Stalking
– Sårbara grupper
– Partnervåld

Endast för administratörer